Zijn er, procentueel gezien, minder allochtonen in de criminele sector dan autochtonen?

Deze vraag kan ik alleen maar anekdotisch beantwoorden. Ik ben in 1982 uit Nederland vertrokken. Heb eerst twee jaar in Duitsland gewoond, en ben toen in 1984 naar Amerika verhuisd en woon daar nog steeds.

In 1982 kon je in Nederland wel wat allochtonen vinden, maar niet zoals vandaag de dag. Toentertijd, kon je niks, maar dan ook niks in Nederland laten staan, zonder dat het gestolen werd. Een autoradio? Die moest je wel uit je auto halen voordat je parkeerde. Als je een huis aan het verbouwen was en je had wat hout buiten liggen, dan moest je er wel een grote muur omheen bouwen, zodat het niet gestolen werd. Je fiets niet op slot doen? Vergeet het maar. En ik kan zo nog wel een aantal uren doorgaan, maar ik geloof dat je het punt wel begrijpt.

Mensen zonder macht zijn heel gemakkelijk de slechte man gemaakt. Dat gebeurde met de joden in Duitsland voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog, het gebeurt nu in Amerika met immigranten van Mexico of Afrika, en natuurlijk in Europa gebeurt het nu met immigranten uit het midden oosten.

Over het algemeen hebben mensen, wat men in Amerika 鈧揷onfirmation bias鈧?noemt. Dit betekent dat je altijd op zoek bent naar bewijs van dingen die je al gelooft. Dus als je een artikel in de krant leest hoe een iemand van het midden Oosten een misdaad heeft gepleegd, zeg je direct 鈧搝ie je dat, die mensen zijn allemaal criminelen,鈧?als je dat gelooft.

Elk mens heeft deze bias, maar domme mensen hebben dit veel sterker en conservatieve mensen hebben het nog veel sterker en domme conservatieve mensen hebben het helemaal sterk. Maar misschien is dat mijn eigen 鈧揷onfirmation bias鈧?die aan het praten is.

Mijn antwoord is dat ik er redelijk van overtuigd ben dat als een percentage van de bevolking, autochtonen en allochtonen zon beetje het zelfde percentage aan misdadigers hebben.

Iets in procenten uitdrukken is niet een goed idee. Het zou zo maar kunnen dat 100% van de groen-blauwharigen in de gevangenis zit. Omdat er maar 脙漏脙漏n van is.

De vuistregel: als iets in procenten wordt uitgedrukt weet u nog helemaal niets. Vuistregel 2: de persoon of partij die iets in procenten uitdrukt heeft zijn huiswerk niet gedaan. Vuistregel 3: als iets in procenten wordt uitgedrukt wordt u bedonderd.

Zie het boek 鈧淗ow to lie with statistics.

Je hebt al een paar antwoorden maar ik wil nog twee punten noemen.

  1. In de jaren 70 heb ik eens een onderzoek gezien naar dezelfde vraag. In eerste instantie keken de onderzoekers simpel naar percentage van elke bevolkingsgroep dat verdacht of veroordeeld was. Dat liet zien dat die percentages onder allochtonen hoger lagen dan onder autochtone Nederlanders. Maar toen besloten de onderzoekers nog een stukje verder te gaan. Op basis van opleiding en inkomen van de persoon zelf en (voor jongeren) van diens ouders maakten ze een indeling in kansarm en kansrijk. En toen bleek dat onder kansarme bevolking ongeveer hetzelfde percentage allochtoon en autochtoon was veroordeeld. En dat ook in de kansrijke bevolking die cijfers gelijk waren. Maar dat er wel veel meer kansarme allochtonen en meer kansrijke autochtonen waren. En dat kwam deels door taalachterstand, en deels door discriminatie bij werkgevers. Uiteraard is dit onderzoek te oud om nu nog relevant te zijn maar het toont wel aan dat je niet simpelweg alleen maar naar cijfertjes moet kijken. En ik weet niet of er recent vergelijkbare onderzoeken zijn gedaan.
  2. Als je kijkt naar cijfers op basis van aantal verdachten, dan worden die be脙炉nvloed door vooringenomenheid en vooroordelen bij politie en justitie. In Nederland is dit gelukkig lang niet zo erg als in Amerika maar vrij recent zag ik nog een onderzoek waaruit bleek dat om de Nederlandse politie een kleurling eerder als verdachte zal zien dan een blanke. En zelfs als je niet kijkt naar aantal verdachten maar naar aantal veroordeelden, dan nog werkt dit door 鈧$?als de politie een blanke minder snel als verdacht beschouwt dan is daardoor dus de pakkans voor blanken al direct lager.

Bedankt voor het stellen van de vraag 😉

Laat ik eerst maar beginnen met de “overduidelijke” cijfers van het CBS. De cijfers waar veel politici grootste uitspraken over doen, maar zijn die uitspraken eigenlijk wel terecht?


Jaarrapport Integratie Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland) 2018


Op het eerste gezicht lijken deze statistieken te beweren dat ik er totaal naast zit, maar dat is het leuke aan statistiek. Het is nooit helemaal eerlijk. Een simpele rekensom is zo gemaakt. 0.7% van de autochtone bevolking is volgens het CBS geregistreerd als verdachte van een misdrijf in 2017 en 3,6% van de allochtone bevolking. 3,6% is meer dan 0,7% en dus zijn er meer allochtonen in de criminele sector dan autochtonen鈧?toch?

Ja鈧?uh鈧?nee鈧?/p>


Wat het CBS niet verteld is dat er ontzettend veel haken en ogen aan de statistieken zitten die zij geven. Ten eerste aan de definitie die zij hanteren voor “allochtoon”. Een beetje zoekwerk levert het volgende op:

Wat verstaat het CBS onder een allochtoon?

De term 鈧渁llochtoon is eind 2016 vervangen door 鈧減ersoon met migratieachtergrond. De definitie is niet veranderd.

Toelichting
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.

Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.

De toelichting, in prachtige CBS woordsmederij geschreven, betekend vrij vertaald het volgende: Ook als 脙漏脙漏n van je ouders gewoon Nederlands is, dan ben je autochtoon. Dus ook als je moeder op haar 2e in Nederland is komen wonen en je vader is gewoon Nederlands, ben je autochtoon.

De Dikke van Dale (en de definitie die eigenlijk iedereen hanteert) denkt daar anders over:

al脗路loch脗路toon (bijvoeglijk naamwoord)

van elders afkomstig (tegenstelling: autochtoon)


Daarnaast meld het CBS niet wat “verdachte van een misdrijf” betekend. Zelf vind ik de woorden verdachte en misdrijf een ontzettend grote lading hebben gekregen, veelal door de media. Het is in mijn ogen echter grote bang-makerij.

Wat is een verdachte? (Art. 27 Lid 1 Wetboek van strafrecht)

Als verdachte wordt v脙鲁脙鲁rdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld** aan een strafbaar feit voortvloeit.

**Hier wordt schuld in de zin van Culpa bedoelt. Culpa vereist een zekere mate van onvoorzichtigheid, nalatigheid of gebrek aan voorzorg. In de volksmond wordt schuld nog wel eens gebruikt in de zin van: “Jij hebt iets expres gedaan.” Dat is hier niet het geval. Er wordt enkel gekeken of iemand anders moest handelen en of deze persoon dit ook kon. Niet naar of iemand iets expres deed. Iemand dacht minder na, wist minder of was minder beleidvol dan de mens in het algemeen.


Wanneer er dus een “redelijk vermoeden” is dat iemand iets minder beleidvol was dan de mens in het algemeen, dan is men een verdachte. Wat een redelijk vermoeden is kan ik het beste uitleggen door een voorbeeld te geven:

Op een zonnige zaterdag zijn er een paar agenten op patrouille door de stad. Alles lijkt rustig, tot op een gegeven moment de alarm bellen van een winkel klinken. Een man met een gele jas en zwart haar vliegt de winkel uit en rent hard weg. Een winkelbediende rent naar buiten: “Geef mijn spullen terug! Jij $#$%$ dief!” Schreeuwt hij hem na. Alhoewel 脙漏脙漏n van de agenten het hele schouwspel heeft gezien, is hij niet snel genoeg geweest om actief achter de dief aan te gaan. Hij pakt zijn portofoon en meld het volgende aan zijn collega’s: “Verdachte van diefstal, man, zwart haar, gele jas.”

En opeens, alsof het magie is, zijn alle mannen met een gele jas en zwart haar in een straal van een kilometer aan te merken als verdachte.


Overigens gaan de statistieken maar over een beperkt aantal criminele activiteiten. (Misdrijven)

Aanranding Aanslag op bevriend staatshoofd Aanslag op de echtgenoot van de Koning Aanslag op internationaal beschermd persoon Aanslag tegen de koning Aanslag tegen regeringsvorm Aanslag tegen het Rijk Afdreiging Afpersing Auteursrechtinbreuk Bedreiging Bedrieglijke bankbreuk Belaging Belastingfraude Belediging* Bigamie Brandstichting Computervredebreuk Diefstal Doodslag Dood door schuld Drugshandel Eenvoudige bankbreuk Feitelijke aanranding van de eerbaarheid Fraude Genocide Gijzeling Grafroof Grafschennis Groepsbelediging Heling Hulp bij zelfdoding Identiteitsfraude Inbraak Insubordinatie Internetfraude Joyriding Knevelarij Kraken Laster Majesteitsschennis Mensenhandel Mishandeling Misdrijf tegen de menselijkheid Moord Oneerlijke mededinging Ontvoering Oorlogsmisdrijf Openlijke geweldpleging Oplichting Opzetheling Piraterij Plundering Privacy-inbreuk Rijden onder invloed Schaking Schuldheling Schuldwitwassen Seksueel misbruik Skimmen Smaad Spionage Stroperij Terrorisme Uitkeringsfraude Valsheid in geschrifte Valsmunterij Verduistering Verduistering van staat Verkiezingsfraude Verkrachting Vernielingen Wederspannigheid Witwassen

* Zie ook: Vind jij dat politieke correctheid schade toebrengt aan onze samenleving?


Eigenlijk heb ik nu al vastgesteld dat de cijfers ontzettend weinig betekenen. Ik kan mij talloze redenen verzinnen waarom iemand met een allochtone afkomst vaker verdacht zou worden van een misdrijf dan iemand met een autochtone afkomst. Ik ben echter geen psycholoog, en hou het liever bij de feiten. U mag daar uw eigen invulling aan geven. Laten wij gewoon eens kijken naar de cijfers van het CBS.

Simpelweg: 0.7% van de Nederlandse bevolking is geregistreerd als verdachte van een misdrijf. 2,9% van de Allochtone bevolking staat geregistreerd als verdachte van een misdrijf. 脙鈥皀 dat is het hem nu juist. Het CBS vergelijkt twee bevolkingsgroepen alsof het 脙漏脙漏n en dezelfde bevolkingsgroep is.

Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland) 2018

Maar Nederland is niet verdeeld in allemaal kleine culturele eilandjes, waar je mag verdelen in bevolkingsgroep, maar wel in dezelfde tabel mag zetten. Ruwweg zijn er in Nederland 119.571 Nederlandse verdachten van een misdrijf geregistreerd. (0,7%) Tegenover (Dikke van Dale definitie van allochtoon) 112.019 allochtonen. (2,9%). Van de totale bevolking is in totaal iets meer dan 1.3% geregistreerd als verdachte van een misdrijf. Waarvan 0.7% Nederlands, en iets meer dan 0.6% Autochtoon. Je hebt dus net iets meer kans dat een Nederlander verdachte is van een misdrijf, maar laten wij vooral gewoon waarderen dat deze cijfers zo ontzettend laag zijn.

Overigens wordt het contrast nog schriller wanneer u zich bedenkt dat er een deel van de autochtonen in Nederland, wel degelijk Nederlands is en onder het Nederlandse statuut valt. Zij hebben min of meer hetzelfde onderwijs systeem, en zijn min of meer afhankelijk van Nederland in termen van beleidsvoering. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn zogeheten openbare lichamen (een soort bijzondere gemeentes). Terwijl Sint-Maarten, Cura脙搂ao en Aruba aparte landen zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden.* Daarnaast heb ik in mijn berekening ook de westerse allochtonen meegerekend.

* NOS -Sint-Maarten en Nederland: hoe zit ons koninkrijk ook alweer in elkaar? (2017)


Maar waar zit het probleem dan?

Als ik een beetje kort door de bocht mag zijn: Bij de kinderen van allochtone Nederlanders. Kinderen die hier geboren zijn, maar waarvan 脙漏脙漏n van de ouders of beide ouders in een ander land geboren zijn. Zijn wij eerder geneigd om mensen met een kleurtje als verdachte aan te merken? Komt het doordat deze kinderen weinig met de Nederlandse identiteit in aanraking komen? Is de opvoeding anders? Speelt de veelgehoorde uitspraak “Ze lijken toch allemaal hetzelfde?” een rol? Ik denk dat iemand met meer verstand dan ik, over de beweegredenen, deze vragen mag beantwoorden. Zelf hou ik het toch het liefst in het midden.

Dit is mijn antwoord en daar moet u het mee doen 😉

statistieken over criminaliteit en etnische afkomst

De kans dat een niet-westerse allochtoon verdacht is, is twee keer zo hoog.

Je kan dit op allerlei manieren gaan goedpraten, maar dat corrigeert niet de hele afwijking.

Grappig een filmpje van een aantal jongens die in Amsterdan Noord gingen wandelen. Ze hadden zich in twee groepen verdeelt. De blanke jongens hadden geen last, de zwarte jongens werden herhaaldelijk door de politie aangesproken.

De vraag zou anders gesteld moeten worden: Zijn er, procentueel gezien, minder armen en ongeschoolden in de criminele sector dan rijken en geschoolden? Dan zie je dat er helaas meer arme, ongeschoolde criminelen zijn.

Dat iemand crimineel is, ligt niet aan zijn afkomst, maar aan zijn sociale status. Als de regering dus zorgt dat armoede uit het land verdwijnt zul je ook zien dat de criminaliteit afneemt.

We weten in ieder geval dat 25 procent van de gevangenispopulatie moslim is, terwijl maar 5 procent van de Nederlanders moslim is. Dat wekt de indruk dat zeker een deel van de allochtone groepen in Nederland veel crimineler is dan de autochtonen.

Leave a Reply